Antonio Vivaldi

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi (*4.3.1678 Benátky, +28.7.1741 Vídeň), italský skladatel, barokní kněz a houslový virtuos byl synem houslisty a holiče, který působil v kapele u sv. Marka v Benátkách. Základy hry na housle tak získal A. Vivaldi u svého otce a intenzivního hudebního vzdělání se mu dostalo u vynikajícího barokního skladatele Giovanniho Legrenziho. Kromě hudby studoval A.Vivaldi teologii a v roce 1703 byl vysvěcen na kněze. Protože ale trpěl od dětství chorobou zúženého hrtanu, byl zbaven kněžských povinností, a tak se věnoval výhradně jen hudbě. Dokázal zkomponovat řadu oper a mnoho instrumentální i vokální hudby. V roce 1705 vydal svou první sbírku dvanácti sonát pro dvoje housle a basso continuo ,,Raccolta“. Poté vydal další svazek dvanácti sonát pro housle sólo a basso continuo.


Po ohromných úspěších houslových koncertů se stal A.Vivaldi významným a žádaným hudebníkem. Působil jako houslista v Benátkách, údajně v letech 1720-1723 jako dvorní kapelník v Mantově a 1703-1739 jako dirigent a učitel houslové hry v dívčím sirotčinci Ospedale della Pietá v Benátkách. Vedle toho také vystupoval jako houslový virtuos v chrámu sv. Marka. Koncertoval v Římě, Holandsku a Německu. Byl největší osobností italské barokní hudby a jeden z nejplodnějších skladatelů baroka. Patřil mezi velké reprezentanty concertin grossi, v nichž spojoval homofonní sloh s polyfonním v dílech expresivního charakteru. Zasloužil se především o rozvoj techniky houslové hry a pěstoval programní koncerty.

Na vrcholu své kariéry dostával A.Vivaldi zakázky ze šlechtických a královských dvorů po celé Evropě. Když v roce 1730 přijel do Vídně a Prahy, uvedl zde svou operu Farnace. Na sklonku svého života se však dostal do finančních potíží a za nedlouho zemřel.

Vrcholná díla Antonia Vivaldiho

  • Více než 40 oper (zachovaných je 21): Teuzzone, Tito Manlio, Giustino, Orlando, Bajazet, Didone, Ernelinda, Feraspe, Griselda, Motezuma, La fida ninfa, Agrippo a další.
  • Jiná díla Antonia Vivaldiho: Přes 300 sólových koncertů, osm desítek koncertů se dvěma nebo více sólovými nástroji, přes 60 symfonií a koncertů s ripienem, řada komorních koncertů přes 90 sonát a trií, 3 oratoria, 40 světských sólových kantát, množství církevních skladeb. Populární dílo je zejména Čtvero Ročních Období.

A. Vivaldi na CD

  • Vivaldi CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Vivaldiho hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

A. Vivaldi v MP3

Další odkazy a informace o Vivaldim