Historická období vážné hudby

Období vážné hudby Hudba, které říkáme klasická nebo vážná, historicky sahá v podstatě až do počátku tisíciletí. Hlavní a dodnes nejpopulárnější období přišla samozřejmě až později (barokní hudba, klasicismus, romantismus apod.). Nejslavnější osobnosti vážné hudby také pocházejí z dob ne tak dávno minulých a ti, kteří utvářeli prvotní historii klasických hudebníc směrů, jsou povětšinou již dávno zapomenuti. Přesto by bez nich a bez počátečních období vážné hudby dost možná pozdější a nejslavnější doba klasiky v takové podobě nepřišla.


Níže najdete jednoduchý přehled historických období klasické hudby a jejich hlavních reprezentantů.

Křesťanská antika (4. - 6. stol.)

 • Počátky chorálního křesťanského jednohlasu v rámci Římské říše – skladby byly notovány neumovou notací.

Prerománský a románský sloh (6. - 11. stol.)

 • Gregoriánský chorál – zachován v propriích, misálech a antifonářích.

Gotika

 • 11. - 15. stol. n. l. - vzniká jednohlasý světský sloh – potulní hudebníci, truvéři, trubadúři, minnesingři, vznik jednohlasé instrumentální hudby.
 • 13., 14. stol. n. l. - začínal se rozvíjet mnohohlas – ars antiqua a ars nova (Leoninu, Perotinus, Mahaut, Landino).


Renesanční hudba (15. - 16. stol.)

 • Vzniká polymelodický styl – nizozemská škola (Obrecht, Ockeghem, Espres), Laso, Palestina, Gabrielové a další.
 • Začíná se rozvíjet sólová instrumentální hudba.

Barokní hudba (17. - pol. 18. stol.)

 • Začala se doprovázet monodie (melodicko-harmonický styl) – opera, oratorium, suita atd.
 • Florentská camerata.
 • Známí představitelé: Monteverdi, Vivaldi, Bach, Händel.

Předklasicismus (2. pol. 18. stol.)

 • Začaly vznikat sonátové formy a klasický orchestr.
 • Byla založena mannheimská škola (Bendové, Mysliveček).


Klasicismus (přelom 18. a 19. stol.)

 • Byla ustálena sonátová forma a klasický orchestr.
 • Vyvážily se všechny hudební složky.
 • Představitelé: Haydn, Mozart, Beethoven.

Raný romantismus (1. pol. 19. stol.)

 • Vznikaly programní skladby.
 • Představitelé: Weber, Schubert, Schumann.

Novoromantismus (2. pol. 19. stol.)

 • Vznikaly symfonické básně a hudební drama.
 • Otevřeny národní školy – česká, ruská, finská aj.
 • Představitelé: Berlioz, Liszt, Wagner, Smetana, Dvořák.

Hudba na přelomu století (přelom 19. a 20.stol.)

 • Pozdní romantismus - Straus, Mahler.
 • Francouzský impresionismus - Debussy.

1. polovina 20. stol.

 • Expresionismus - představitelé: Schönberg, Bartók a další.
 • Neoklasicismus - vznik konstruktivní a civilizační tendence, základy dodekafonie, čtvrttónové hudby, založena II. vídeňská škola, představitel: Stravinskij a další.

2. polovina 20. stol.

 • Vyskytuje se hudba seriální, konkrétní, elektronická, témbrová, aleatorní a minimální hudba.
 • Byla tradičně chápána moderní hudba Šostakoviče, Prokofjeva, Brittenova a jiných skladatelů.
 • Vznik polystylové a syntetizující hudby.