Leoš Janáček

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Leoš Janáček Leoš Janáček (*3.7.1854 Hukvaldy, +12.8.1928 Ostrava) je světově uznávaným skladatelem klasické hudby. U nás je hlavně známý svou nezvyklou libozvučností, vycházející z lidové hudby moravských regionů, především ze Slovácka a Lašska. Ve světě naopak díky svým operám, komorním skladbám, zejména smyčcových kvartetů.
První hudební dojmy získal už v rodné obci, kde jeho otec učitel řídil chrámovou i taneční hudbu a kde Leoš Janáček poznal i vyhraněný lašský folklór. Základy hudebního vzdělání získal u P.Křížkovského. Po studiu na učitelském ústavu v Brně se stal pomocným učitelem této školy. 1874-1875 studoval na varhanické škole v Praze. Po návratu do Brna rozvinul bohatou činnost pedagoga na učitelském ústavu i interpretační jako nástupce P.Křížkovského ve starobrněnském klášteře.


V letech 1879-1880 studoval na konzervatoři ve Vídni a v Lipsku. Z četných pracovních úkolů, kterých se poté ujal, byla nejdůležitější práce ředitele varhanické školy, v níž vychoval celé generace moravských ředitelů i skladatelů. Vedle toho se velmi intenzivně věnoval sbírání a vydávání lidových písní a tanců. 1919-1925 byl profesorem skladby na mistrovské škole pražské konzervatoře, která měla svojí katedru i v Brně. Velmi brzy se oženil se svojí šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou. Za rok se jim narodila dcera a syn, oba však zemřeli ve velmi mladém věku. Sám umírá náhle v ostravské nemocnici na zápal plic, když se nachladil na prázdninovém pobytu v Hukvaldech.

Vrcholná díla Leoše Janáčka

  • Opery: Příhody lišky Bystroušky, Její pastorkyňa tance, Věc Makropulos, Z mrtvého domu, Káťa Kabanova.
  • Dále balet Rákós Rákóczy, Moravské tance, V mlhách, sonáta pro housle a klavír, Šumařovo dítě, Lašské tance, Symfonieta a jiné.

L. Janáček na CD

  • Janáček CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Janáčkovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

L. Janáček v MP3Další odkazy a informace o Janáčkovi